NaŠ SOFTWARE
CENOVNIK
CENOVNIK 0088 - NAS APLIKATIVNI SOFTWARE

PROTOKOL - SOFTWARE ZA EVIDENCIJU, KONTROLU PRISTUPA I OBRACUN RADNOG VREMENA

PROTOKOL (NAS SOFTWARE) - VERZIJE NA RASPOLAGANJU
A - Prosta evidencija, i kontrola pristupa, bez obracuna itd.
B - Evidencija, i kontrola pristupa, bez razloga provlacenja, jednostavan obracun vremena, analize, izvestaji itd.
C - Evidencija, i kontrola pristupa, sa razlozima provlacenja, slozen obracun vremena, analize, izvestaji itd.
D - Evidencija, i kontrola pristupa, sa razlozima provlacenja, slozen obracun, analize, izvestaji i Portirnica itd.

OSTALE APLIKACIJE NA RASPOLAGANJU

NIZE, OSTALI NAS SOFTWARE, PRIHVATAMO ZAHTEVE ZA DORADU ISTOG, PREMA ZAHTEVIMA KUPACA
Automatizacija tiketing sistema - NAPLATA, EVIDENCIJA I KONTROLA PRISTUPA
Automatizacija (SAS) - DVOJA SIGURNOSNA AUTOMATSKA VRATA (INTERLOCKING)
Automatizacija mokrih cvorova - NAPLATA, EVIDENCIJA I KONTROLA PRISTUPA
Automatizacija parkiralista - NAPLATA, EVIDENCIJA I KONTROLA PRISTUPA
Automatizacija ulaza/izlaza za distributivne zone, industrijska postrojenja itd.
Automatizacija BUS STANICA
Automatizacija garderobnih ormarica, pretinaca, fioka itd.
Automatizacija glasackog procesa
Automatizacija procesa zalivanja u sticenom prostoru (staklenik, plastenik)
Automatizacija procesa zalivanja na otvorenom (vocnjak)
APLIKACIJA - MALOPRODAJA (KASA) - Podrzava vecinu fiskalnih printera, raspolozivih kod nas
APLIKACIJA - MALOPRODAJA (OFFICE)
APLIKACIJA - RESTORANSKO POSLOVANJE (SANK) - Podrzava vecinu fiskalnih printera, raspolozivih kod nas
APLIKACIJA - RESTORANSKO POSLOVANJE (OFFICE)
APLIKACIJA ZA STAMPU I ENKODIRANJE ID KARTICA
APLIKACIJA ZA AUTO PREIONICE (NAPLATA I AUTOMATIZACIJA)